Zalety pedagogiki Montessori, czyli jak wspierać rozwój dziecka

Największa krzywda, jaką można wyrządzić dzieciom, to zabicie w nich kreatywności i ciekawości świata. Często niestety sprzyja ku temu tradycyjna edukacja. Dziecko jest oceniane na podstawie prac i sprawdzianów, większość nauczycieli skupia się na gorszych stronach ucznia, aby ten dorównał do poziomu innych. A przecież każde dziecko ma w sobie potencjał i już od najmłodszych lat wykazuje inicjatywę do własnej ścieżki życiowej. Jak wspierać dziecko w kształtowaniu jego talentu i uczyć go najważniejszych wartości w życiu, nie zaniedbując przy tym edukacji? Pomocna może okazać się pedagogika Montessori. Ma wiele korzyści, o których warto wiedzieć, zachęcam by poznać ją bliżej. Jakie są podstawowe zalety pedagogiki Montessori?

Główne założenia pedagogiki Montessori

główne założenia pedagogiki montessori

Współpraca z dziećmi zamiast narzucanie im sztywnych ram. Dzieci uczą się przez swoją aktywność. Zdobywają wiedzę, a ich nauce towarzyszy ich własny styl uczenia się. Dzieci mogą być wzrokowcami, mogą łatwiej zapamiętywać wiedzę podczas słuchania, albo są żywymi kinestetykami i uczą się poprzez doświadczanie. Samodzielność dzieci, która wywiera wpływ na ich zdolności, pozwala na ocenę własnych możliwości i uczenie się przy tym wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Oprócz tych zalet w pedagogice Montessori ważne jest też, by nauczyć dziecka pracy w ciszy, co pozytywnie wpływa na późniejsze osiągnięcia podczas gdy w naszych czasach, robienie wielu rzeczy naraz sprzyja spadkowi produktywności. Dzieci łączone są w grupy, gdzie uczą się także tego jak ważne jest to, aby szanować drugiego człowieka. Grupy dzieci stanowią często, zróżnicowanie wiekowe. Dzięki czemu dzieci uczą się od siebie wzajemnie i szybko nabierają nowych kompetencji społecznych. Jednak fundamentalna w tej metodzie jest obserwacja dziecka, wychowawca przygląda się podopiecznemu i gdy zauważa przeszkody w rozwoju wychowanka, tworzy indywidualny plan pokonania tych trudności.

Metoda Montessori w odpowiedzi na kształtowanie potencjału u dziecka na każdym etapie życia

na czym polega metoda montessori

Metoda Montessori powstała ponad 100 lat temu, stworzyła ją Maria Montessori, która była lekarką, pedagogiem i antropologiem. To dzięki połączeniu tych trzech dziedzin udało się stworzyć program, który oparty jest na wnikliwej obserwacji w podejściu do każdego w sposób zindywidualizowany.

Wraz z wiekiem u dziecka zmienia się jego podejście do świata. Należy to podejście wspierać na każdych etapach. Od urodzenia do około 6 roku życia, dzieci są bardzo ciekawe świata, uczą się wiele umiejętności, odpowiednio wspierane poznają język a także kulturę i zwyczaje. Później do 12 roku życia już bardziej świadomie kształtuje się u nich myślenie abstrakcyjne. Widoczne jest wtedy oryginalne podejście do świata i swoich zainteresowań, które rozwijają się u dzieci, by poznać jeszcze więcej i więcej doświadczać.

Do 18 roku życia rozwijają się wartości moralne, które polegają na odnalezieniu siebie w społeczeństwie, a także kształtują się umiejętności społeczne i odgrywanie różnych ról społecznych.

Po 18 roku życia, czyli osiągnięciu pełnoletności, specjalizują się już w danej dziedzinie, i rozpoczynają swoją ścieżkę życiową. Rozwijają swoje umiejętności i podejmują próby do współtworzenia społeczności.

Skuteczność działań pedagogiki Montessori

U dziecka możemy zaobserwować rozwijanie samoświadomości, wiary we własne możliwości, wysokiej kultury osobistej, a także prawidłowego poczucia własnej wartości. Wykształca się proces dobrej organizacji własnej pracy, jak i również utrzymania porządku oraz wyuczenia umiejętności pracy w ciszy. Dzieci odnajdują się w pracy zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Uczą się także na koncentracji nad powierzonymi zadaniami i pracy, która oparta jest na własnej samokontroli i dyscyplinie, której nie narzuca nikt z zewnątrz. Podopieczni są w pełni zaangażowani w swoją społeczność, mają wysoko rozwinięte umiejętności, które pozwalają im pomagać innym i odnosić się do nich z szacunkiem.

Najważniejsze jest jednak to, że dzieci potrafią uczyć się na błędach. Należy pozwolić dzieciom na niepowodzenia, jak i drobne porażki. To one pozwalają na prawidłowy rozwój, i uczą rozwiązywania problemów, zamiast ucieczki przed nimi.

Jeżeli interesuje Cię temat pedagogiki dziecięcej, może spodobać Ci się nasz artykuł o powrocie do szkoły po wakacjach. Jak pomóc dziecku przejść go bezboleśnie? Sprawdź tutaj: https://dzieciswiat.pl/jak-uprzyjemnic-dziecku-powrot-do-szkoly.